Vítame Vás na stránkach Štúdia Jakaí v Lamači.

Niektoré programy je možné absolvovať :
1/ cvičenie priamo v štúdiu max počet účastníkov 6 + 1 lektor

platí pre klientov OP. Je potrebné sa preukazovať Covid dokladmi.
2/ priamo v živom vysielaní v ZOOM aplikácii
3/ pozretím video lekcie na Youtube

 Štúdio JAKAÍ
Centrum jogy a vzdelávania
Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač

VOĽNE DOSTUPNÉ VIDEO LEKCIE: