LEKCIA JOGY
6 € – platba v hotovosti
5 € – permanentka 10 vstupov 50 € á 5 €
         permanentka a 5 vstupov 25 € á 5 €

PERMANENTKA 
– je prenosná
– môže ju využívať viacej osôb na 1 lekcii aj v 1 deň
– môžete ňou platiť aj všetky kurzy a workshopy, ktoré organizuje Štúdio a zvyšok doplatiť v hotovosti, alebo prevodom podľa dohody s lektorom alebo majiteľkou Štúdia. 
– v prípade, že ste permanentku nevyčerpali, zostávajúci kredit Vám na požiadanie vrátim.


FYZICKÚ PERMANENTKU (PAPIEROVÁ FORMA) – si môžte zkúpiť priamo v štúdiu pred lekciou u lektora.
ELEKTRONICKÚ PERMANENTKU – prevodom na účet
po vystavení faktúry

CENY  KURZOV A WORKSHOPOV
– sú závislé od typu kurzu alebo workshopu.
– môžete využívať na platbu aj permanentku a zvyšok doplatiť v hotovosti alebo prevodom.

V Štúdiu sa nedá platiť MULTISPORT KARTOU.