CENA LEKCIE JOGY:

CENA: 6,- € pri zakúpení elektronickej permanentky
* 10 vstupov 60 € (1 vstup á 6 €)
* 5 vstupov 30 € (1 vstup á 6 €
)

CENA: 7,- € pre jednorázový vstup
platba prevodom pri príhlasení

V ŠTÚDIU NIE JE MOŽNÉ PLATIŤ V HOTOVOSTI a MULTISPORT KARTOU.

ELEKTRONICKÁ PERMANENTKA 
* je prenosná pri registrácii inej osoby cez Váš účet
* môžete ňou platiť aj všetky kurzy a workshopy, ktoré organizuje Štúdio a zvyšok doplatiť prevodom.
* v prípade, že ste permanentku nevyčerpali, zostávajúci kredit Vám na požiadanie vrátime.


Elektornická permanentka z predchádzajúceho obdobia je naďalej platná až do jej vyčerpania.

PAPIEROVÁ PERMANENTKA je naďalej platná až do vyčerpania.


CENY  KURZOV A WORKSHOPOV

* sú závislé od typu kurzu alebo workshopu.
* všetky platby je potrebné robiť prevodom
* môžete využívať na platbu aj elektronickú permanentku a zvyšok doplatiť prevodom.