Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. (ďalej iba “GDPR”).

Prevádzkovateľ

NÁZOV SPOLOČNOSTI: JK Koučing, s.r.o.
ADRESA: Cesta na Klanec 42/B, 941 03 Bratislava
IČO:47 175 648
DIČ 20 23 776 139
Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 89308/B

OBCHODNÁ PREVÁDZKA: JAKAÍ – Štúdio jogy a vzdelávania (“dalej iba Jakaí”)
ADRESA: Bakošova 1, 841 03 Bratislava

emailová adresa: jakai.studio@gmail.com
web-adresa: www.jakai.sk
telefón: 0903 489 569

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom – spoločnosť JK Koučing, s.r.o. v obchodnej prevádzke Jakaí na adrese Bakošova 1, 841 03 Bratislava, alebo prostredníctvom internetových stránok www.jakai.sk.

Účel spracovania osobných údajov

Údaje poskytnuté pri použití kontaktného formulára

Aby spoločnosť JK Koučing, s.r.o. bola schopná zabezpečiť komunikáciu a poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov webových stránok prevádzky Jakaí, môže požadovať údaje:  

* meno, priezvisko
* emailovú adresu
* telefónne číslo

Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie a zaslanie odpovedí na otázky a nie sú ďalej nijakým spôsobom inak spracovávané.

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na aktivitu/kurz/udalosť prostredníctvom rezervačného systému.

JK Koučing, s.r.o. na zabezpečenie poskytovaných služieb využíva rezervačný systém Calendiari (www.calendiari.com) a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov a iných udalostí. Pri prihlásení prostredníctvom rezervačného systému nám zákazník poskytuje tieto údaje:

* meno, priezvisko
* emailová adresa
* telefónne číslo

Spoločnosť JK Koučing, s.r.o. tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa zákazníci prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, príp. zmena).

Poznámka:
Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto prevádzkovateľ spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže nás o to kedykoľvek požiadať.

Súbory cookies

Prevádzkovateľ môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok.

Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.

Upozornenie:
Niektoré funkcie webových stránok (ako napríklad rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

Použitie osobných údajov na účely marketingu – Jakaí Newsletter

JK Koučing, s.r.o. môže spracúvať osobné údaje * emailovú adresu * na účely marketingu (napríklad zasielanie newslettera), a to len na základe samostatne udeleného súhlasu od zákazníka s týmto spracovaním. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom kliknutia na odkaz na odhlásenie, ktorý je súčasťou každého takéhoto emailu, alebo nás môže so žiadosťou o odhlásenie kedykoľvek kontaktovať priamo na jakai.studio@gmail.com.

Zmena a výmaz osobných údajov, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zmenu, prípadne výmaz osobných údajov. V takomto prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom

Spoločnosť JK Koučing, s.r.o. neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, Websupport, rezervačný systém Calendiari).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Spoločnosť JK Koučing,s.r.o. na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijal primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25.mája 2018. Spôsob ochrany a zabezpečenia osobných údajov klientov v súlade so zákonom ustanovuje spoločnosť vo svojich interných bezpečnostných smerniciach.