Je krásna a veľmi silná meditácia ako sa centrovať.

KDE:  ŠTÚDIO JAKAÍ, Bakošova 1, Bratislava – Lamač
LEKTORKA: Ing. Jana Kaššová
certifikovaná lektorka katarných techník a Osho meditácií,  Tantra Goddess EssenceMohednžodáro tantra-joga a porfesionálna koučka.

Určené rovnako pre začiatočníkov aj pokročilých, nie je potrebná meditačná prax.

“Myseľ je mandala, ktorá vďaka mysleniu vytvára bludný kruhu, ktorý sa neustále opakuje. Prejavy chamtivosti, hnevu, ega, hrdosti… Znovu a znova.
Vďaka identifikácii s mysľou, sa vždy do tohto kruhu chytáme.
Však každý kruh má svoj stred.” Osho

Táto meditácia dáva príležitosť vyskočiť z tohto začarovaného kruhu a centrovať sa do svojho stredu.
Cez uvedomenie si seba, všetky negatívne vzorce mysle môžu byť prerušené.

Mandala trvá 60 min a má 4 rôzne časti po 15 min:
1. časť 15 min:
beh na mieste so dvíhaním kolien a pozeraním na jeden bod. Cieľom je zabúdnúť na telo a myseľ.
2. časť 15 min: krúženie tela v sede so zavretými očami, ako keby sa pohyboval vietor v obilí. Prebúdzanie a hromadenie energie v oblasti pupka.
3. časť 15 min:  ležanie na chrbáte a krúženie očami v smere hodinových ručičiek. Zhromažďovanie energie do 3. oka.
4. časť min: ležanie na chrbáte so zatvornými očami a pozorovanie, čo prichádza. Integrácia.

Táto meditácia sa môže robiť kedykoľvek v priebehu dňa.

PRINESTE SI:  Šatku na oči, voľné a pohodlné oblečenie, teplé ponožky alebo prezúvky šetrné k podlahe (v štúdiu sa prezúva).
SÚČASŤOU ŠTÚDIA SÚ: Karimatky, deky, podhlavníky a podsedáky.