Senior joga
INFORMÁCIE:  eva53@zoznam.sk

Odborná lektorka s 34 ročnou praxou.

Rozsiahle poznatky a skúsenosti z tejto oblasti získala a rozvíjala na mnohých kurzoch a vzdelávacích školeniach (napr. workshopy MUDr. Mukunda V. Bholeho, Lesley Isaacsona, seminároch „Savita joga“, Bratislavských dňoch jogy a i.) organizovaných JS a tiež seminároch domácich i zahraničných učiteľov jogy

Je spoluautorkou viacerých odborných článkov:
„Dychové a relaxačné cvičenia“ a „Astma a cvičenia na posilnenie chrbtového svalstva“ (ALERGIA, ASTMA A MY, Vol. 4, 2007).

Je držiteľkou viacerých certifikátov, napríklad:
Relaxáciou proti stresu v škole
Masér klasickej masáže
Kurz reflexnej masáže chodidiel

 Od roku 1997 aktívne vedie kurzy, ktoré boli spočiatku zamerané na detského cvičenca, najmä na deti s chybným držaním tela, na posilnenie určitých oblastí tela, hyperaktívne deti, pre deti s LDM či deti s astmou. Neskôr cvičenia rozšírila aj o oblasť očnej jogy pre deti s ochabnutými očnými svalmi.

Posledné roky je odbornou lektorkou jogy v KC Vajnorská 21 a v DSS GOMART o. z., kde pracuje s dospelými cvičencami a seniormi. Zameriava sa na oblasť hatha jogy,  t. j. oblasť telesných cvičení a ásan (statických polôh).

Žije v Lamči.