KDE:  ŠTÚDIO JAKAÍ, Bakošova 1, Bratislava – Lamač
LEKTORKA: Ing. Jana Kaššová
profesionálna koučka a certifikovaná lektorka katarzných techník a Osho meditácií,  programu Tantra Goddess Essence a  Mohednžodáro tantra-joga pre ženy.

Určené pre mužov a ženy, rovnako pre začiatočníkov aj pokročilých, nie je potrebná meditačná prax.

Meditačná skupina, zameraná na precítenie svojho “Ja” a rozvoj vedomia.
Všetko dôležité sa deje v uvoľnení a vyprázdnení, v stave, keď myseľ nestojí v ceste. Otvára sa nový priestor. Prichádza stav prítomnosti – stav meditácie, stav, kde si Ty.

Aktívna meditácia je  súčasná technika vytvorené pre súčasného človeka.

PROGRAMY MEDITÁCIÍ:

Meditačný prístup znamená pochopiť, že k tomu, aby sme život prežili čo najlepšie, aby sme si vychutnali každý jeho okamžik – a získali z každého okamžiku života to najlepšie – musíme byť čo najvnímavejší. Byť vnímavý znamená byť uvoľnený. Väčšina ľudí sa domnieva, že uvoľnenie je spojené s cestou von. Meditácia ponúka inú možnosť – uvoľniť sa cestou dovnútra

Také sú tlaky súčasného života vo svete, ktorý nebol doposiaľ nikdy tak nekľudným miestom k žitiu. Nikdy neboli ľudia v tak obrovskom napätí. A práve pre túto myseľ boli vytvorené tieto metódy – je to súčasný prístup, ktorý zodpovedá súčasným ľuďom.

“Meditácia je vo svojej podstate umenie bdelého vnímania, vnímania toho, čo sa deje vo vnútri človeka samotného a okolo neho.” OSHO

Prínos aktívnych meditácií:
– uvoľnenie napätia a stresu
– vnímanie emócií a ich uvoľňovanie
– vedomé pozvanie tela k pohybu a k vyjadrovania sa cez telo – uvoľňovanie blokov a stagnujúcej energie
– navodenie stavu no-mind
– relaxácia a hlbokéhé uvoľnenie
– objavovanie a zažitie meditačného stavu

“Meditácia je dobrodružstvo, tajomný výlet do neznáma, je to najväčšie dobrodružstvo, aké môže ľudská myseľ podniknúť.  OSHO

CIEĽOM AKTÍVNEJ MEDITÁCIE JE:
1/  navodenie stavu uvoľnenia (bez boja s mysľou) – relaxácia
2/  uvedomenie si pozorovateľa (pozorovanie mysle, tiché a kľudné)
3/  stav bez hodnotenia – odmietania


“Dnes je nesmerne rýchla doba, a tak si ani meditácia nemôže dovoliť byť pomalá. Musí jednoducho nabrať rýchlosť” OSHO
(Kniha: Meditace – první a jediná svoboda, OSHO)

AKTÍVNE MEDITÁCIE:
Kundalini meditácia
Dynamická meditácia
Mandala
Chakra breathing
Nadabrahma
Gibberish

No-dimensions
Meditácia Vesmírneho srdca

Začnite katarziou:
Začnete tam, kde ja ľahké začínať. Inakšie budete cítiť zbytočne veľa vecí – vecí, ktoré tam nie sú.

Ak začnete sedením, objaví sa vnútorný nekľud a meditácia bude narušovaná.

Pokiaľ ste človek s veľkou dávkou energie, pre ktorého je “len sedenie” úplne nemožné, tak vyskúšajte Oshovu aktívnu meditáciu, Oshovu dynamickú meditáciu alebo Oshovu Kundalini meditáciu. Úplne sa do meditácie ponorte a nechajte relaxáciu, aby plynula tak, ako sama uzná za vhodné. Možno Vám v  kľudnom sedení bránia potlačené emócie. Alebo ste príliš unavený a Vaša letariga Vám nedovoľuje, aby ste behom sedenia zostali v bdelom stave. Alebo jednoducho len chcete hýbať svojím telom.
POTOM JE AKTÍVNA MEDITÁCIA PRÁVE PRE VÁS.
(Kniha: Meditace – první a jediná svoboda, OSHO)

PROGRAMY PRE ŽENY: