KDE:  Štúdio JAKAÍ, Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač
LEKTORKA: Ing. Jana Kaššová
profesionálna koučka, sprievodkyňa a certifikovaná lektorka katarzných techník a Osho meditácií,  programu Tantra Goddess Essence a  Mohednžodáro tantra-joga pre ženy.

Určené pre mužov a ženy, rovnako pre začiatočníkov aj pokročilých, nie je potrebná meditačná prax.

Skupina je zameraná na Aktívne meditačné techniky inšpirované mystikom Oshom.
Ich hlavným zámerom je, aby ste zažili uvoľnenie, pozorovanie a neposudzovanie jednoduchým spôsobom
.
Aby Vás jedného dňa zaplavilo veľké vnútorné ticho.
Žiadny boj s mysľou, žiadne ovládanie myšlienok, žiadne sústredenie sa.
Len uvoľnene sledujete všetko, čo sa deje, bez akéhokoľvek zasahovania.

PROGRAMY MEDITÁCIÍ:

Aktívna meditácia je  súčasná technika vytvorené pre súčasného človeka.

Meditačný prístup znamená pochopiť, že k tomu, aby sme život prežili čo najlepšie, aby sme si vychutnali každý jeho okamžik – a získali z každého okamžiku života to najlepšie – musíme byť čo najvnímavejší. Byť vnímavý znamená byť uvoľnený. Väčšina ľudí sa domnieva, že uvoľnenie je spojené s cestou von. Meditácia ponúka inú možnosť – uvoľniť sa cestou dovnútra

“Meditácia je vo svojej podstate umenie bdelého vnímania, vnímania toho, čo sa deje vo vnútri človeka samotného a okolo neho.” OSHO

Prínos aktívnych meditácií:
– uvoľnenie napätia a stresu
– vnímanie emócií a ich uvoľňovanie
– vedomé pozvanie tela k pohybu a k vyjadrovania sa cez telo – uvoľňovanie blokov a stagnujúcej energie
– navodenie stavu no-mind
– relaxácia a hlbokéhé uvoľnenie dovnútra
– objavovanie a zažitie meditačného stavu

“Meditácia je dobrodružstvo, tajomný výlet do neznáma, je to najväčšie dobrodružstvo, aké môže ľudská myseľ podniknúť.  OSHO

CIEĽOM AKTÍVNEJ MEDITÁCIE JE:
1/  navodenie stavu uvoľnenia (bez boja s mysľou) – relaxácia
2/  uvedomenie si pozorovateľa (pozorovanie mysle, tiché a kľudné)
3/  stav bez hodnotenia – odmietania


“Dnes je nesmerne rýchla doba, a tak si ani meditácia nemôže dovoliť byť pomalá. Musí jednoducho nabrať rýchlosť” OSHO
(Kniha: Meditace – první a jediná svoboda, OSHO)

AKTÍVNE MEDITÁCIE:
Kundalini meditácia
Dynamická meditácia
Mandala
Chakra breathing
Nadabrahma
Gibberish

No-dimensions
Meditácia Vesmírneho srdca

Začnite katarziou:
Začnete tam, kde ja ľahké začínať. Inakšie budete cítiť zbytočne veľa vecí – vecí, ktoré tam nie sú.

Ak začnete sedením, objaví sa vnútorný nekľud a meditácia bude narušovaná.

Pokiaľ ste človek s veľkou dávkou energie, pre ktorého je “len sedenie” úplne nemožné, tak vyskúšajte Oshovu aktívnu meditáciu, Oshovu dynamickú meditáciu alebo Oshovu Kundalini meditáciu. Úplne sa do meditácie ponorte a nechajte relaxáciu, aby plynula tak, ako sama uzná za vhodné. Možno Vám v  kľudnom sedení bránia potlačené emócie. Alebo ste príliš unavený a Vaša letariga Vám nedovoľuje, aby ste behom sedenia zostali v bdelom stave. Alebo jednoducho len chcete hýbať svojím telom.
POTOM JE AKTÍVNA MEDITÁCIA PRÁVE PRE VÁS.
(Kniha: Meditace – první a jediná svoboda, OSHO)

PROGRAMY PRE ŽENY: