KEDY: termín nie je vypísaný
ČAS: 18:00 – 20:00

CENA: 12 €

KDE:  ŠTÚDIO JAKAÍ, Bakošova 1, Bratislava – Lamač
LEKTORKA: Ing. Jana Kaššová
certifikovaná lektorka katarných techník a Osho meditácií

Skupina, zameraná na precítenie svojho “Ja” a rozvoj vedomia.
Všetko dôležité sa deje v uvoľnení a vyprázdnení, v stave, keď myseľ nestojí v ceste. Otvára sa nový priestor. Prichádza stav prítomnosti – stav meditácie, stav, kde si Ty.

CIEĽOM AKTÍVNYCH MEDITÁCIÍ JE:

1/  navodenie stavu uvoľnenia (bez boja s mysľou) – relaxácia
2/  uvedomenie si pozorovateľa (pozorovanie mysle, tiché a kľudné)
3/  stav bez hodnotenia – odmietania

“Dnes je nesmerne rýchla doba, a tak si ani meditácia nemôže dovoliť byť pomalá. Musí jednoducho nabrať rýchlosť” OSHO

Začnite katarziou:
Začnete tam, kde ja ľahké začínať. Inakšie budete cítiť zbytočne veľa vecí – vecí, ktoré tam nie sú.

Ak začnete sedením, objaví sa vnútorný nekľud a meditácia bude narušovaná.

Čím viac sa budete snažiť len tak sedieť, tým nepríjemnejšie sa budete cítiť. Začnete si uvedomovať len svoju nezdravú myseľ a nič viac. To vo Vás vyvolá depresiu: budete sa cítiť frustrovaný, nebudete cítiť blaženosť. Butete mať pocit, že ste v určitom zmysle pomätený. A niekedy sa z toho môžte skutočne pomiasť!

Pokiaľ sa budete úprimne snažiť “len sedieť”, môžete sa skutočne pomiasť. Ja Vám preto nikdy nenavrhujem nič, čo môže vyvolať frustráciu, depresiu, smútok… nič, čo by Vám dovolilo príliš nahliadnuť do Vašej pomätenej mysle.

Ja začínam s Vašou pomätenosťou, nie so sedením. Já Vám Vašu pomätenosť povoľujem.
Keď tancujete ako šialený, dostanete sa do opačného stavu. V šialenom tanci sa začnete uvoľňovať, že je vo Vás tichý bod; v kľudnom sedení si začnete uvedomovať vlastnú šialenosť. Opačný stav je vždy bodom vedomia.

Pokiaľ ste človek s veľkou dávkou energie, pre ktorého je “len sedenie” úplne nemožné, tak vyskúšajte Oshovu aktívnu meditáciu, Oshovu dynamickú meditáciu alebo Oshovu Kundalini meditáciu. Úplne sa do mediácie ponorte a nechajte relaxáciu, aby plynula tak, ako sama uzná za vhodné. Možno Vám v  kľudnom sedení bránia potlačené emócie. Alebo ste príliš unavený a Vaša letariga Vám nedovoľuje, aby ste behom sedenia zostali v bdelom stave. Alebo jednoducho len chcete hýbať svojím telom.
POTOM JE AKTÍVNA MEDITÁCIA PRÁVE PRE VÁS.
(Kniha: Meditace – první a jediná svoboda, OSHO)

———-

Meditačný prístup znamená pochopiť, že k tomu, aby sme život prežili čo najlepšie, aby sme si vychutnali každý jeho okamžik – a získali z každého okamžiku života to najlepšie – musíme byť čo najvnímavejší. Byť vnímavý znamená byť uvoľnený. Väčšina ľudí sa domnieva, že uvoľnenie je spojené s cestou von. Meditácia ponúka inú možnosť – uvoľniť sa cestou dovnútra. 

Také sú tlaky súčasného života vo svete, ktorý nebol doposiaľ nikdy tak nekľudným miestom k žitiu. Nikdy neboli ľudia v tak obrovskom napätí. A práve pre túto myseľ boli vytvorené tieto metódy – je to súčasný prístup, ktorý zodpovedá súčasným ľuďom.

(Kniha: Meditace – první a jediná svoboda, OSHO)

“Meditácia je dobrodružstvo, tajomný výlet do neznáma, je to najväčšie dobrodružstvo, aké môže ľudská myseľ podniknúť. 

Meditácia znamená len byť a nič nerobiť – neni v nej činnosť, ani myšlienka ani emócia.
Len ste, a to samotné ja najväčšie potešenie.” OSHO

PRINESTE SI:  Voľné a pohodlné oblečenie, teplé ponožky, (v štúdiu sa prezúva).
SÚČASŤOU ŠTÚDIA SÚ: Karimatky, deky, podhlavníky a podsedáky.