Miesto na kurze je plne rezervované po zaplatení zálohy alebo celej čiastky, podľa podmienok uvedených v registračnom formuláry pre jednotlivé kurzy.  Bez platby je registrácia neplatná.

STORNO PRED ZAČIATKOM KURZU: 
V prípade odhlásenia sa z kruzu:
1/ ak je cena kurzu 45€ a menej 
– viac ako 30 dní pred kurzom, bude celé zaplatené kurzovné vrátené.
– od 29 – 10 dní pred kurzom je rátaný manipulačný poplatok 50% z ceny kurzu.
– od 9
 dní pred kurzom je celá cena kurzu nevratná.

2/ ak je cena kurzu …
a/ je rátaný manipulačný poplatok 50% z ceny kurzu, pri jednorázovom kurzovnom.
b/ je zálohová platba nevratná, pokiaľ sa kruz platí v 2-och splátkach (zálohová platba a doplatok).

Po začatí kurzu je cena kurzu nevratná. 

Ak za seba pošlete náhradníka, je cena kurzu započítaná v jeho prospech.

V prípade, že nastupujete na kurz neskôr, alebo idete na liečenie v priebehu kurzu,  prosím dajte nám vedieť pred kurzom, aby sme vedeli zareagovať a zvážiť Vašu účasť na kurze pri väčšom počte prihlásených. 

Cena kurzov je upravená pre určitý počet účastníkov, aby bola výhodná pre Vás aj pre Štúdio. Odmeňovanie lektora je závislé od počtu urhadených účastníkov na kurze. 

V prípade zrušenia kurzu zo strany “Poskytovateľa”  je vrátený poplatok za nodučené lekcie alebo v plnej výške, pokiaľ sa kurz neotvoril.

======

STORNO V PRIEBEHU KURZU:
1/ V priebehu kurzu nie je možné sa krátkodobo odhlásiť a žiadať náhradu za odhlásené lekcie.
2/ V prípade Vážnych dlhodobých zdravotných problémov, zranení, alebo rodinných problémov je možné po dohovore s prevádzkovateľom Štúdia Ing. Janou Kaššovou, vrátiť adekvátnu časť kurzovného, ktorá je rátaná odo dňa obdržania oficiálneho písomného oznámenia mailom alebo sms, o neúčasti na kurze.

Spätne je cena kurzovného nevratná.