Miesto na kurze je plne rezervované po zaplatení zálohy alebo celej čiastky, podľa podmienok uvedených v registračnom formuláry pre jednotlivé kurzy.  Bez platby je registrácia neplatná a miesto je uvoľnené k registrácii pre ďalších záujemcov.

STORNO PRED ZAČIATKOM KURZU: 
V prípade odhlásenia sa z kruzu:
1/ do 20 € sa platí vcelku jednou platbou.
V prípade odhlásenia sa z kurzu:
* je celá platba nevratná

Pokiaľ za seba pošlete náhradníka, je uhradená cena kurzu započítaná v jeho prospech.

2/ od 21 € do 45 € sa platí vcelku jednou platbou.
V prípade odhlásenia sa z kurzu:
* 30 dní a viac pred začiatkom, bude celá platba vrátená.
* od 29 dní do 10 dní pred začiatkom je rátaný manipulačný poplatok 50% z ceny kurzu.

* od 9 dní až do začiatku kurzu je celá zaplatená platba nevratná.
Pokiaľ za seba pošlete náhradníka, je uhradená cena kurzu započítaná v jeho prospech.

3/ nad 46 € sa platí v 2 platbách: záloha + doplatok v hotovosti na kurze alebo prevodom.
V prípade odhlásenia sa z kurzu:
* 30 dní a viac pred začiatkom, bude celá zaplatená záloha vrátená.
* od 29 dní do 10 dní pred začiatkom je rátaný manipulačný poplatok 50% zo zaplatenej zálohy.

* od 9 dní až do začiatku je celá zaplatená záloha nevratná.
Pokiaľ za seba pošlete náhradníka, je uhradená cena kurzu započítaná v jeho prospech.

Po začatí kurzu je cena kurzu nevratná. 
Ak za seba pošlete náhradníka, je cena kurzu započítaná v jeho prospech.

V prípade, že nastupujete na kurz neskôr, alebo idete na liečenie v priebehu kurzu,  prosím dajte nám vedieť pred kurzom, aby sme vedeli zareagovať a zvážiť Vašu účasť na kurze pri väčšom počte prihlásených. 

Cena kurzov je upravená pre určitý počet účastníkov, aby bola výhodná pre účastníkov kurzu aj pre Štúdio.

STORNO V PRIEBEHU KURZU:
1/ V priebehu kurzu nie je možné sa krátkodobo odhlásiť a žiadať náhradu za odhlásené lekcie.
2/ V prípade Vážnych dlhodobých zdravotných problémov, zranení, alebo rodinných problémov je možné po dohovore s prevádzkovateľom Štúdia Ing. Janou Kaššovou, vrátiť adekvátnu časť kurzovného, ktorá je rátaná odo dňa obdržania oficiálneho písomného oznámenia mailom alebo sms, o neúčasti na kurze.

Spätne je cena kurzovného nevratná.

V prípade zrušenia kurzu zo strany “Poskytovateľa”  je vrátená celá uhradená platba.