Miesto na jednorázovom kurze/ workshope je plne rezervované po zaplatení zálohy alebo celej čiastky do 7. dní od registrácie, podľa podmienok uvedených v registračnom formulári.
Bez platby je registrácia neplatná a miesto je uvoľnené k ďalšej registrácii.

STORNO PRED ZAČIATKOM KURZU/WORKSHOPU:

1/ do 20 € sa platí vcelku jednou platbou.
V prípade odhlásenia sa z workshopu:
* je celá platba nevratná
.
Pokiaľ za seba pošlete náhradníka, je uhradená cena workshopu započítaná v jeho prospech.

2/ od 21 € do 45 € sa platí vcelku jednou platbou.
V prípade odhlásenia sa z workshopu:
* 30 dní a viac pred začiatkom, bude celá platba vrátená.
* od 29 dní do 10 dní pred začiatkom je rátaný manipulačný poplatok 50% z ceny workshopu.

* od 9 dní až do začiatku workshopu je celá zaplatená platba nevratná.
Pokiaľ za seba pošlete náhradníka, je uhradená cena workshopu započítaná v jeho prospech.

3/ nad 46 € sa platí v 2 platbách: záloha + doplatok prevodom.
V prípade odhlásenia sa z workshopu:
* 30 dní a viac pred začiatkom, bude celá zaplatená záloha vrátená.
* od 29 dní do 10 dní pred začiatkom je rátaný manipulačný poplatok 50% zo zaplatenej zálohy.

* od 9 dní až do začiatku je celá zaplatená záloha nevratná.
Pokiaľ za seba pošlete náhradníka, je uhradená cena workshopu započítaná v jeho prospech.

V prípade zrušenia kurzu/workshopu zo strany “Poskytovateľa”  je vrátená celá uhradená záloha.