Táto meditácia nám pomáha dostať sa do svojho stredu – do hary – energetického životného centra.

KDE:  Štúdio JAKAÍ, Bakošova 1, 841 03 Bratislava – Lamač
LEKTORKA: Ing. Jana Kaššová
profesionálna koučka, sprievodkyňa a certifikovaná lektorka katarzných techník a Osho meditácií,  programu Tantra Goddess Essence a  Mohednžodáro tantra-joga pre ženy.

Určené pre mužov a ženy, rovnako pre začiatočníkov aj pokročilých, nie je potrebná meditačná prax.

Meditácia No-dimensions je krásna centrujúca meditácia inšpirovaná súfijskými technikami, a ďalej rozvinutá a rozšírená Oshom.
Pomocou dychu a série koordinovaných pohybov tela a následného vírenia, sa energia dostáva do “hary” – energetického životného centra pod pupkom.
 
Odtiaľ môžme pozorovať myseľ a zažívať vedomie a celistvosť pri tom, ako sa telo pohybuje do všetkých smerov a stred je nehybný.

Pri tejto meditácii sa využívajú rôzne pohyby rúk, pohyby tela a vírenie Sufi, ktoré pomáha priviesť do nášho centra energiu, ktoré je 2 cm pod pupkom. Telo sa pohybuje vo všetkých smeroch okolo jedného bodu vedomia. 
Centrum sa nepohybuje, zostáva úplne pokojne: “Nepohyblivý bod vo vnútri nás.”

Osho hovorí: “Každý kruh má centrum, ale vždy žijeme na okraji tohto kruhu. Osobnosť je naša periféria. Náš skutočný zdroj života je v centre našej bytosti. Toto centrum je prepojené s centrom existencie, s centrom celého vesmíru. Náboženstvo a meditácia je cesta, ako nájsť toto centrum v nás. Poznanie tohto centra sa tiež nazýva osvietenie.”

Meditácia No-dimensions trvá 60 min. Je rozdelená na 3 časti. Prvé dve časti sa robia s otvorenými očami. V 3. časti sú oči zatvorené:
1. časť 60 min: súfijský pohyb –
Je to séria šiestich pohybov, ktoré sa neustále opakujú a sú sprevádzané zvukom “šu,” ktorý vychádza z pupka a stúpa do hrdla. Tieto pohyby a zvuky sa robia s milujúcim srdcom a s vedomím svojho stredu.
2. časť 15 min: súfijské vírenie
3. časť 15 min: ležanie na bruchu so zatvornými očami a pozorovanie, čo sa deje vo vnútri alebo vonku bez hodnotenia, integrácia. Len si.

Túto meditáciu je možné vykonať kedykoľvek počas dňa a je podporovaná špecifickým zvukovým záznamom meditačnej hudby OSHO No-Dimensions Meditation.

PRINESTE SI: pohodlné oblečenie (ženy dlhú vlnivú sukňu), teplé ponožky (v štúdiu sa prezúva)
SÚČASŤOU ŠTÚDIA SÚ: deky, karimatky, podhlavníky a podsedáky.

PROGRAMY PRE ŽENY