Je krásna a veľmi silná meditácia ako sa centrovať.

KDE:  kdekoľvek cez ZOOM
LEKTORKA: Ing. Jana Kaššová
profesionálna koučka a certifikovaná lektorka katarzných techník a Osho meditácií,  programu Tantra Goddess Essence a  Mohednžodáro tantra-joga pre ženy.

Určené pre mužov a ženy, rovnako pre začiatočníkov aj pokročilých, nie je potrebná meditačná prax.

“Myseľ je mandala, ktorá vďaka mysleniu vytvára bludný kruhu, ktorý sa neustále opakuje. Prejavy chamtivosti, hnevu, ega, hrdosti… Znovu a znova.
Vďaka identifikácii s mysľou, sa vždy do tohto kruhu chytáme.
Však každý kruh má svoj stred.” Osho

Táto meditácia dáva príležitosť vyskočiť z tohto začarovaného kruhu a centrovať sa do svojho stredu.
Cez uvedomenie si seba, všetky negatívne vzorce mysle môžu byť prerušené.

Mandala trvá 60 min a má 4 rôzne časti po 15 min:
1. časť 15 min:
beh na mieste so dvíhaním kolien a pozeraním na jeden bod. Cieľom je zabúdnúť na telo a myseľ.
2. časť 15 min: krúženie tela v sede so zavretými očami, ako keby sa pohyboval vietor v obilí. Prebúdzanie a hromadenie energie v oblasti pupka.
3. časť 15 min:  ležanie na chrbáte a krúženie očami v smere hodinových ručičiek. Zhromažďovanie energie do 3. oka.
4. časť min: ležanie na chrbáte so zatvornými očami a pozorovanie, čo prichádza. Integrácia.

Táto meditácia sa môže robiť kedykoľvek v priebehu dňa.